ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 10/ฉ.ปจ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงเรือระหว่างปี งบประมาณ 63
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
ราคาที่เสนอ  
 350,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000) 350,000.00 บาท