ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63027012379
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 33,812.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 33,812.00 บาท