ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017541949
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบซ่อมปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันของอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๑
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัต การช่าง
ราคาที่เสนอ  
 22,900.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัต การช่าง 22,900.00 บาท