ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017541414
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน ๒ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรพิมพ์ เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ  
 92,200.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรพิมพ์ เทรดดิ้ง 92,200.00 บาท