ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017542766
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับจัดกิจกรรมนิทรรศการวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ณ อาคารพักผู้โดยสารหลังที่
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 108,504.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 108,504.00 บาท