ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017539458
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 29,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 29,800.00 บาท