ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017460100
ประกาศเรื่อง  
 จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงประกาศ (Passanger Announcement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ออวิส (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,705,580.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 ราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ออวิส (ประเทศไทย) จำกัด 1,705,580.00 บาท