ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017453562
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเอกชนซ่อมทำรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๗๔๑๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ลิ้มเจริญยนต์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 56,470.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ลิ้มเจริญยนต์ จำกัด 56,470.00 บาท