ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 23/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับห้องทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 35,866.40 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 35,866.40 บาท