ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 22/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อUltrasound Gel 5 kg กล่องละ ๒ แกลลอน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มาร์ธา กรุีป จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 14,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มาร์ธา กรุีป จำกัด 14,400.00 บาท