ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 21/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย คละสี 4 สี พร้อมลิ้นแฟ้ม
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ่นส่วนจำกัด เอส.พี.พารากอน
ราคาที่เสนอ  
 71,155.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ่นส่วนจำกัด เอส.พี.พารากอน 71,155.00 บาท