ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 19/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อไขพาราฟิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ยุแฟม คลีนิค จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 6,900.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ยุแฟม คลีนิค จำกัด 6,900.00 บาท