ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 18/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อเทปกาวแต่งแผลแบบเยื่อกระดาษ รุ่น PR2
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 6,676.80 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 6,676.80 บาท