ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 27/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 9 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 12,510.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด 12,510.00 บาท