ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 8/ฉ.ปจ./63
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสำรวจทัศนคติที่มีต่อการปฎิบัติงานของ รร.นร. ประจำปี งป.๖๓
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช
ราคาที่เสนอ  
 9,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 9,500.00 บาท