ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 13/ฉ.รร./63
ประกาศเรื่อง  
 วัสดุในการซ่อมทำเสาขึงสลิงประตูโปโลน้ำ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านจักรินทร์ โซลูชั่น
ราคาที่เสนอ  
 3,860.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านจักรินทร์ โซลูชั่น 3,860.00 บาท