ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017295551
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเอกชนซ่อมทำรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน ทะเบียน กจ ๑๓๔๔ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ลิ้มเจริญยนต์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 39,350.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ลิ้มเจริญยนต์ จำกัด 39,350.00 บาท