ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017292391
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมอาคารสำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,662,780.60 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เสนอราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 2,662,780.60 บาท