ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 7/ฉ.ปจ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์กีฬา รร.นร.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ศิวิไลซ์การณ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 100,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ศิวิไลซ์การณ์ จำกัด 100,000.00 บาท