ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017170464
ประกาศเรื่อง  
 จ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซุพเทค จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,861,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซุพเทค จำกัด 3,861,000.00 บาท