ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017133296
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้องประชุมอาคารสำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน ๔ ห้อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ออนเวิร์ดส จำกัด (ให้บริการ)
ราคาที่เสนอ  
 9,830,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ออนเวิร์ดส จำกัด (ให้บริการ) 9,830,000.00 บาท