ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017091012
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อชุดไมค์พร้อมลำโพงเคลื่อนที่และโทรโข่ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 31,600.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด 31,600.00 บาท