ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017089825
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็กทริค
ราคาที่เสนอ  
 93,200.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เจาะจง (ข)รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็กทริค 93,200.00 บาท