ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 63017088844
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อรถยกแบบใช้มือ (Hand Pallet Truck) ขนาด 5 ตัน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ธมนวรรณ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
ราคาที่เสนอ  
 39,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เจาะจง (ข)รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ธมนวรรณ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) 39,000.00 บาท