ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62127193819
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงป้ายยอกทางและป้ายบอกสถานที่การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 57 ป้าย
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน อัมพวัน
ราคาที่เสนอ  
 124,300.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน อัมพวัน 124,300.00 บาท