ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 9/ฉ.รร./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเต้ารับปลั๊กไฟพร้อมติดตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านจักรินทร์ โซลูชั่น
ราคาที่เสนอ  
 3,050.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านจักรินทร์ โซลูชั่น 3,050.00 บาท