ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 13/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา Amlopine 10 มก.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 78,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด 78,000.00 บาท