ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 12/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 23,555.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด 23,555.00 บาท