ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 11/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 ยา Hypromellose eye drop 10 มล.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 5,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 5,500.00 บาท