ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 10/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พารากอน (สำนักงานใหญ่)
ราคาที่เสนอ  
 119,894.57 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พารากอน (สำนักงานใหญ่) 119,894.57 บาท