ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62127422819
ประกาศเรื่อง  
 เช่าอาคารสำนักงานสำเร็จรูปแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอส แอนด์ ที คอนเท็มพ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 948,180.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอส แอนด์ ที คอนเท็มพ์ จำกัด 948,180.00 บาท