ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62127369862
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อกล้องถ่ายรูปและเครื่องพิมพ์รูป
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กู๊ดลัค ซัพพลายพาร์ท จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 60,900.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กู๊ดลัค ซัพพลายพาร์ท จำกัด 60,900.00 บาท