ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62127366148
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านธมนวรรณซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 54,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านธมนวรรณซัพพลาย 54,500.00 บาท