ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62117494136
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 701,920.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้เสนอราคารายต่ำที่สุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด 701,920.00 บาท