ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62117262406
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารพักผู้โดยสาร และสำนักงาน กทภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 9,750,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด 9,750,000.00 บาท