ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62117295121
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารพักผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ราชาโยค จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 718,549.90 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ราชาโยค จำกัด 718,549.90 บาท