ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62117062618
ประกาศเรื่อง  
 จ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 91,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย 91,500.00 บาท