ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 2/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 จ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด รพ.รร.นร.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซี.เอ็น.แฟมิลี่ เซอร์วอส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 306,020.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซี.เอ็น.แฟมิลี่ เซอร์วอส จำกัด 306,020.00 บาท