ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 1/ฉ.รพ./63
ประกาศเรื่อง  
 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 14,850.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด 14,850.00 บาท