ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62107224490
ประกาศเรื่อง  
  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ เอส เอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 13.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เสนอราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ เอส เอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด 13.00 บาท