ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62107262515
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุทำบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็คทริค
ราคาที่เสนอ  
 440,790.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เสนอราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็คทริค 440,790.00 บาท