ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62097498166
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อจัดหาอุปกรณ์ตรวจหาวัตถุระเบิดและสารเสพติด (Ionscan) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บุญจิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 4,233,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บุญจิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 4,233,000.00 บาท