ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 3/ฉ.ปจ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์ ร.ล.ธนบุรี
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 87,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซี เทคโนโลยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 87,000.00 บาท