ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 2/ฉ.ปจ./63
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือกล และเครื่องทุ่นแรง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 150,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 150,000.00 บาท