ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62097243662
ประกาศเรื่อง  
 เช่าอาคารสำนักงานสำเร็จรูปแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอส แอนด์ ที คอนเท้มพ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 948,180.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอส แอนด์ ที คอนเท้มพ์ จำกัด 948,180.00 บาท