ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 50/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร กวกด.ฝศษ.รร.นร.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 414,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด 414,000.00 บาท