ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62097062837
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาซื้อรถบันไดอากาศยานแบบไม่มีหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 4,900,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด 4,900,000.00 บาท