ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62087652249
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาบันไดเลื่อนและลิฟต์อาคารพักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอเชีย ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 252,520.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 ราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอเชีย ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 252,520.00 บาท