ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62087651407
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารพักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,821,140.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ศิริแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1,821,140.00 บาท