ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62087416799
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่ในเขตการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 6,080,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6,080,000.00 บาท